Allstars Archive
Face to Face 2
Allstars
Fotografija ni ilustracija. Fotografija je ilustracija.
Face to Face 1
Ilustarie

Allstars Archive

Authors:

Adrijan Praznik
Afra H.Tesla & Miha T. Horvat
Aljaž Košir Fejzo
Ana Baraga
Anka Kočevar
Blaž Porenta
Branislav Milošević
David Krančan
Elena Fajt
Eva Lucija Kozak
Eva Mlinar
Gašper Kunšič
Goran Zmajić
Helena Tahir
Irena Ocepek
Irena Orel
Ivana Bajec
Iza Pavlina
Jan Pogorelec
Janez Plešnar
Janez Vreček
Jelena Bando
Jurij Lozić
Kaja Kisilak
Kaja Urh
Katarina Goltez
Katarina Vladimirov Young
Kladnik&Neon
Klavdija Jeršinovec
LEALUDVIK
Luka Mancini
Martina Lajtner
Matej Koren
Matevž Sterle
Matija Medved
Meta Šolar
Mia Špindler
Miha Artnak
Milica Golubović
Mina Arko
Mina Fina
Mladen Stropnik
Natan Esku
Nataša Skušek
Nejaaa
Nejc Franetič-Deso
Nika Rupnik
Nina Bric
Nina Vrhovec
Nine Čelhar
Pirate Piška
Renata Šifrar
Rok Mar
Roman Ražman
Rone84
Simon Jugovic Fink
Sonja Vulpes
Stella Ivšek
Stipan Tadić
Špela Senica
Špela Škulj
Tanja Semion
Tatiana Kocmur
Tinka Leskovšek
Vasko Vidmar
Veli&Amos
Zarja Ražman
Žiga Artnak
Živa Moškrič

support: Ministrstvo za kulturo RS
co-production: Kino Šiška, Indigo festival, Mestni muzej Ljubljana, Turizem Ljubljana
cooperation: RAVNIKAR GALLERY SPACE

Allstars Archive
Allstars Archive
Face to Face 2
Allstars
Fotografija ni ilustracija. Fotografija je ilustracija.
Face to Face 1
Ilustarie